Περιβαλλοντική Πολιτική

Το 2015 τα δυο τεμάχια εντάσσονται στην βιολογικά γεωργία, ελέγχονται και πιστοποιούνται με βάση την εθνική νομοθεσία.

Επιπρόσθετα από τα μέτρα που υποχρεώνει η νομοθεσία για την βιολογική γεωργία εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στην μείωση της κατανάλωσης νερού και καυσίμου και στην αύξηση της βιοποικιλότητας.

Σε συνεργασία με την Birdlife Cyprus τοποθετήσαμε 3 φωλιές για Ανθρωπούλια και 2 για Σιαχίνια, ενώ με δικά μας έξοδα έγινε τοποθέτηση 6 φωλιών για νυχτερίδες.

Ταυτόχρονα γίνεται εφαρμογή συμπαραγωγής και εδαφοκάλυψης για μείωση ποσοτήτων νερού και καυσίμων.  

Αρέσει σε %d bloggers: